Адаптація середовища
для потреб людей
з порушенням зору
(044) 221 29 45

Місця для паркування

Рішення щодо адаптації місць для паркування розроблені з урахуванням таких документів:

Державні будівельні норми України: ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. 5.13 

На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів обслуговування слід виділяти
не менше 10 % місць (але не менше одного місця) для транспорту інвалідів. Ці місця повинні позначатися знаками, прийнятими в міжнародній практиці. Місця для особистого автотранспорту інвалідів бажано розміщувати поблизу входу, доступного для інвалідів, але не далі 50 м,
а при житлових будинках – не далі 100 м. Ширина зони для паркування автомобіля інваліда повинна бути
не менше 3,5 м.

 

Керівництво з доступності для стадіонів:

UEFA та CAFE Good Practice Guide for creating an Accessible Stadium and Matchday experience

розділ G6 Signage and Wayfinding

Нормативи ISO – Проект стандарту ISO CD 21542.2