Адаптація середовища
для потреб людей
з порушенням зору
(044) 221 29 45

Мнемосхеми

Розробка мнемосхем проводиться відповідно до таких документів:

Державні будівельні норми України: ДБН В.2.2-40:2018

Источник: http://rcbu.org.ua. Будинки і споруди.

6.5.1 Системи засобів інформації і сигналізації про небезпеку повинні бути комплексними і
передбачати візуальну, звукову і тактильну інформацію
в приміщеннях (крім приміщень з мокрими процесами), призначених для перебування всіх категорій інвалідів. Вони повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-13, ВСН 60.

Нормативи ISO – Проект стандарту ISO CD 21542.2