Конвенція про права осіб з інвалідністю — це міжнародний договір ООН про права людини, спрямований на захист прав та гідності таких людей.

Мета Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання достоїнства людей з інвалідністю.

Ст. 2 та 3 Конвенції містять визначення та загальні принципи, такі як спілкування, включаючи шрифт Брайля, мову жестів, просту мову та невербальну комунікацію, розумне пристосування та універсальний дизайн.

Права, характерні для цієї Конвенції, включають права на доступність, включаючи інформаційні технології, права на самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти, на особисту мобільність, абілітацію та реабілітацію та на участь у політичному та суспільному житті, культурному житті, відпочинку та спорті.

Крім того, сторони Конвенції повинні підвищувати обізнаність щодо прав людей з інвалідністю та забезпечити доступність доріг, будівель та інформації.

Україна підписала Конвенцію 13 грудня 2006 року, ратифікувала – 16 грудня 2009 года, договір набрав чинності для України 6 березня 2010 року. Отже, вже понад 10 років держава за Конвенцією має певні зобов’язання не лише перед власними громадянами з інвалідністю, а й на міжнародному рівні.

У зв’язку з цим законодавча база України та її нормативно-правові документи узгоджені з вимогами Конвенції.

Оскільки ці вимоги та законодавчі зміни є досить новими для нашої держави, то особливої актуальності набуває навчання керівників та фахівців, відповідальних за доступність для осіб з інвалідністю на підприємствах, в організаціях усіх форм власності, у навчальних, медичник, культурних закладах, на підприємствах транспортної інфраструктури усіх рівнів і т. д.

Для цього також було розроблено низку програм як загальнодержавного, так і місцевого рівнів, таких як «Доступна Україна» або «Безбар’єрна Україна».

Фахівці РЦБУ вже впродовж багатьох років з успіхом беруть участь в реалізації цих програм, в тому числі у сфері послуг із навчання персоналу.

Наша мета – практичне розв’язання питань адаптації наявних об’єктів середовища, спортивної та транспортної інфраструктури до потреб маломобільних груп населення, в тому числі – осіб з інвалідністю.

© Василь Мандзюк, директор компанії «Ресурсний центр «Безбар’єрна Україна»

Навчально-практичні семінари:

«Основні принципи взаємодії під час роботи, спілкування та надання послуг людям з інвалідністю»
«Фізичний супровід осіб з порушеннями зору. Методики та техніки супроводу та взаємодії»
«Фізичний супровід осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. Методики та техніки супроводу і взаємодії»

Інформація про тренерів

Дипломовані фахівці. Досвід проведення відповідних семінарів – понад 20 років. Дозвід роботи у сфері соціально-побутової реабілітації осіб з інвалідністю різноманітних нозологічних груп. Проводили навчання для відповідних служб в аеропортах та авіакомпаніях у Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Сімферополі.

Азін Володимир, провідний спеціаліст ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України», член Громадської Ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України

Євгеній Свєт, консультант ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України» з питань безбар’єрного середовища

Зв’яжіться з нами:

  Чому варто організувати навчання Вашого персоналу?

  Підвищення кваліфікації працівників здійснюється з метою набути додаткові знання та вміння, спрямовані на організацію доступності, безбар’єрності для маломобільних груп населення, на вияв поваги до людей з інвалідністю та недопущення їх дискримінації.

  Навчальний курс рекомендований для працівників таких галузей:

  • Державні та громадські організації, які надають соціальний захист населенню;

  • компанії, які працюють у сфері освіти, охорони здоров’я;
  • персонал, який здійснює працевлаштування громадян.

  Що включено до програми навчання?

  Співробітники громадських організацій, які представляють інтереси людей з інвалідністю, особливо зацікавлені в отриманні знань та навичок у сфері доступності. Після завершення курсу вони добре орієнтуватимуться у нормах законодавства України.

  Базовий курс включає такі пункти:
  1. Технічні заходи із забезпечення доступності об’єктів соціальної інфраструктури.
  2. Приведення у відповідність до законодавства України послуг із надання допомоги особам з інвалідністю та іншим людям з обмеженою мобільністю.
  3. Відповідальність за порушення норм сертифікації об’єктів.
  4. Правила надання послуг маломобільним групам населення, в тому числі людям з інвалідністю, у закладах, які не можуть бути цілковито пристосовані до потреб МГН.
  5. Проектування, будівництво, реконструкція для забезпечення доступності об’єктів соціальної інфраструктури.

  Створення умов для адаптації об’єктів соціальної інфраструктури, доступності обслуговування та послуг, які надають маломобільним групам населення, в тому числі людям з інвалідністю.

  Кожен керівник компанії може обрати лише ті пункти, які його цікавлять. Це дозволить оптимізувати витрати на навчання співробітників.
  Детальнішу інформацію можна отримати у менеджерів навчального центру.

  Зв’яжіться з нами: